Studify Beginer

Studify Beginer

khóa học giúp bạn nắm được cách phát âm chuẩn bằng IPA. Kết hợp phương pháp luyện tập Story Telling vừa rèn luyện phát âm, vừa ghi nhớ thêm từ vựng và mẫu câu mới.

Giáo trình khoá học

Đăng ký học thử

Các khoá học khác

đăng ký

we'd love to have your feedback on your experience so far