Các khoá học
của Studify English

Khóa học

Studify dành cho ai?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Danh sách khoá học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

khóa học giúp bạn nắm được cách phát âm chuẩn bằng IPA. Kết hợp phương pháp luyện tập Story Telling vừa rèn luyện phát âm, vừa ghi nhớ thêm từ vựng và mẫu câu mới.
Khám phá các chủ đề kiến thức thú vị để tiếp thu thêm từ vựng và mẫu câu mới. Tiếp thu kiến thức với tiêu chí Learning to Play – luyện tập thông qua các trò chơi, quizz, thử thách,….
Phương pháp case study được áp dụng để rèn luyện tư duy sử dụng tiếng Anh cho học viên. Kết hợp với các chủ đề được xây dựng nhằm phát triển Tư Duy Đa Chiều (Critical Thinking).
Học tiếng Anh thông qua thiết kế dự án, với các bài thuyết trình là hơi thở. Sáng tạo nội dung, thảo luận nhóm, lên kế hoạch và trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh.
Studify Toeic 350+ giúp học viên nắm chắc cấu trúc bài thi, đồng thời củng cố vốn từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu nhằm tối đa hóa điểm số TOEIC của học viên.
Studify Toeic 550+ giúp học viên hệ thống lại kiến thức toàn bộ từ ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu, nghe. Tạo nền tảng phát triển tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Liên hệ tư vấn ngay

FAQ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.